Author Archives: Heleen

Dankbaar slotakkoord

Op 13 november jl. zijn de afgevaardigden naar de landelijke vergadering en de generale synode voor de laatste keer bij elkaar geweest. Zeven dagen lang hebben ze zich dit najaar gebogen over de concept-kerkorde van de herenigde kerk. Elk artikel is grondig tegen het licht gehouden en er zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Dat leidde ertoe

Lees meer

Het werk en de bevoegdheden van ambtsdragers

Impressie van de bespreking op 8 oktober Vaststelling hoofdstuk A, bespreking onderdelen hoofdstuk B De concept kerkorde opent met een algemeen hoofdstuk over de kerken, Bijbel en belijdenis en de reikwijdte van de kerkorde, hoofdstuk A. Dat hoofdstuk is tijdens de lv/gs-vergadering van 24 en 25 september uitgebreid besproken. De Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) heeft

Lees meer

Eigentijds getuigen en samen kerk-zijn

Impressie van de bijeenkomst van de lv/gs op 25 september 2021 De gezamenlijke landelijke vergadering/synode heeft besloten om een commissie belijdende kerk in te stellen. Ook is hoofdstuk ‘A. DE KERKEN’ van de concept kerkorde grondig tegen het licht gehouden. Aan het einde van de dag viel het besluit over de naam van de herenigde

Lees meer

Bespreking concept kerkorde

Nu de coronamaatregelen langzaam maar zeker versoepeld worden, durft het gezamenlijke moderamen het aan om data te plannen voor de bespreking van de concept-kerkorde – natuurlijk altijd onder het voorbehoud dat we van Jakobus leren (‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen’). De voorgestelde data

Lees meer

Acta synode van Goes

De Acta van de synode van Goes bevatten alle besluiten die genomen zijn, plus het rapport van de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt en het bijbehorende aanbiedingsrapport. Als u het bestand opent, kunt u in de inhoudsopgave het onderwerp/de onderwerpen selecteren en aanklikken waarin u geïnteresseerd bent. U komt dan automatisch op de juiste pagina

Lees meer

Interview met Oosterhuis en Schippers

Op 12 dec. jl. vergaderden de landelijke vergadering/generale synode voorlopig voor het laatst. Het reguliere werk is nu klaar, en het wachten is op het moment waarop de kerkorde voor de nieuwe kerk in behandeling genomen kan gaan worden. De beide voorzitters blikken in onderstaand ‘journaal’ terug én vooruit.