Author Archives: Heleen

Bespreking concept kerkorde

Nu de coronamaatregelen langzaam maar zeker versoepeld worden, durft het gezamenlijke moderamen het aan om data te plannen voor de bespreking van de concept-kerkorde – natuurlijk altijd onder het voorbehoud dat we van Jakobus leren (‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen’). De voorgestelde data

Lees meer

Acta synode van Goes

De Acta van de synode van Goes bevatten alle besluiten die genomen zijn, plus het rapport van de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt en het bijbehorende aanbiedingsrapport. Als u het bestand opent, kunt u in de inhoudsopgave het onderwerp/de onderwerpen selecteren en aanklikken waarin u geïnteresseerd bent. U komt dan automatisch op de juiste pagina

Lees meer

Interview met Oosterhuis en Schippers

Op 12 dec. jl. vergaderden de landelijke vergadering/generale synode voorlopig voor het laatst. Het reguliere werk is nu klaar, en het wachten is op het moment waarop de kerkorde voor de nieuwe kerk in behandeling genomen kan gaan worden. De beide voorzitters blikken in onderstaand ‘journaal’ terug én vooruit.  

Verslag 12 december: het reguliere werk zit erop

Impressie van de vergadering van synode/landelijke vergadering op 12 december jl. (wil je liever de hele vergadering terugkijken, ga dan naar de opname onderaan dit bericht). Op 12 dec. jl. was de laatste reguliere vergaderdag van synode en landelijke vergadering. Er werd er opnieuw digitaal vergaderd; de deelnemers leken er inmiddels aardig op ingespeeld. In

Lees meer

NGK en GKv willen toetreden tot de Raad van Kerken

De Raad van Kerken noemt zich ‘een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland’. Binnenkort wordt dat aantal naar verwachting uitgebreid naar 20, omdat de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van plan zijn om zich bij de Raad aan te sluiten. Dat besluit namen de beide kerken afgelopen zaterdag. Tijdens

Lees meer

Drie vergaderingen, grote besluiten

Afgelopen vrijdag en zaterdag is er veel werk verzet door de landelijke vergadering en de generale synode. Daarbij is in de clusters een aantal behoorlijk verstrekkende besluiten genomen, die eind november aan de gezamenlijke, plenaire vergadering ter bekrachtiging zullen worden voorgelegd. Toerustingsorganisaties fuseren Vrijdagmiddag rapporteerden de Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Praktijkcentrum en het Diaconaal Steunpunt

Lees meer

Vrijdag 6 en zaterdag 7 november: opleiding, toerusting en kerkelijke eenheid

Eind deze week, op vrijdagmiddag 6 en zaterdag 7 november, zullen de synode en landelijke vergadering weer verder gaan met hun werk. Net als afgelopen zaterdag gebeurt dat digitaal. Clusters Omdat de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) samen vergaderen, is het ondoenlijk om alle onderwerpen en commissie/deputatenrapporten plenair en gezamenlijk te bespreken.

Lees meer