Category Archives: Gezamenlijk

Dankbaar slotakkoord

Op 13 november jl. zijn de afgevaardigden naar de landelijke vergadering en de generale synode voor de laatste keer bij elkaar geweest. Zeven dagen lang hebben ze zich dit najaar gebogen over de concept-kerkorde van de herenigde kerk. Elk artikel is grondig tegen het licht gehouden en er zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Dat leidde ertoe

Lees meer

Eerherstel professoren Veenhof en Jager

Impressie van de bespreking op zaterdag 30 oktober Ds. W.L. de Graaff opent de bijeenkomst met het lezen van enkele verzen uit Genesis 3 en een korte overdenking. Mens, waar ben je, vraagt God in deze verzen. God vraagt: waar bevinden jullie je nou eigenlijk, waar staan jullie? Die vraagt mag je ook aan elkaar

Lees meer

Bespreking kerkorde: van tucht naar toezicht

Impressie van de bespreking op vrijdag 29 oktober Op vrijdag 29 oktober 2021 hebben de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK de bespreking van de toekomstige Kerkorde voortgezet. Eerste onderwerp was hoofdstuk D, dat gaat over de tucht. De Werkgroep Toekomstige Kerkorde kwam met een nader en uitgebreid onderbouwd

Lees meer

Het werk en de bevoegdheden van ambtsdragers

Impressie van de bespreking op 8 oktober Vaststelling hoofdstuk A, bespreking onderdelen hoofdstuk B De concept kerkorde opent met een algemeen hoofdstuk over de kerken, Bijbel en belijdenis en de reikwijdte van de kerkorde, hoofdstuk A. Dat hoofdstuk is tijdens de lv/gs-vergadering van 24 en 25 september uitgebreid besproken. De Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) heeft

Lees meer

Eigentijds getuigen en samen kerk-zijn

Impressie van de bijeenkomst van de lv/gs op 25 september 2021 De gezamenlijke landelijke vergadering/synode heeft besloten om een commissie belijdende kerk in te stellen. Ook is hoofdstuk ‘A. DE KERKEN’ van de concept kerkorde grondig tegen het licht gehouden. Aan het einde van de dag viel het besluit over de naam van de herenigde

Lees meer