Category Archives: Gezamenlijk

Bespreking concept kerkorde

Nu de coronamaatregelen langzaam maar zeker versoepeld worden, durft het gezamenlijke moderamen het aan om data te plannen voor de bespreking van de concept-kerkorde – natuurlijk altijd onder het voorbehoud dat we van Jakobus leren (‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen’). De voorgestelde data

Lees meer

Interview met Oosterhuis en Schippers

Op 12 dec. jl. vergaderden de landelijke vergadering/generale synode voorlopig voor het laatst. Het reguliere werk is nu klaar, en het wachten is op het moment waarop de kerkorde voor de nieuwe kerk in behandeling genomen kan gaan worden. De beide voorzitters blikken in onderstaand ‘journaal’ terug én vooruit.  

Verslag 12 december: het reguliere werk zit erop

Impressie van de vergadering van synode/landelijke vergadering op 12 december jl. (wil je liever de hele vergadering terugkijken, ga dan naar de opname onderaan dit bericht). Op 12 dec. jl. was de laatste reguliere vergaderdag van synode en landelijke vergadering. Er werd er opnieuw digitaal vergaderd; de deelnemers leken er inmiddels aardig op ingespeeld. In

Lees meer

14 november: ondersteuning kerken, missionaire initiatieven en eredienst

Zaterdag 14 november vergaderen synode en landelijke vergadering weer. Opnieuw gaat het om een clustervergadering (cluster C), die de rapporten van een deel van de commissies / deputaten bespreekt. De vergadering is digitaal.  Omdat de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) samen vergaderen, is het ondoenlijk om alle onderwerpen en commissie/deputatenrapporten plenair en

Lees meer

NGK en GKv willen toetreden tot de Raad van Kerken

De Raad van Kerken noemt zich ‘een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland’. Binnenkort wordt dat aantal naar verwachting uitgebreid naar 20, omdat de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van plan zijn om zich bij de Raad aan te sluiten. Dat besluit namen de beide kerken afgelopen zaterdag. Tijdens

Lees meer